Rijke Schooldag

Voor veel kinderen is het heel normaal om zich na schooltijd op allerlei manieren te ontwikkelen. Voor andere kinderen is het veel lastiger om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Dat komt door de omstandigheden waarin ze opgroeien. In Gorinchem bieden we deze laatste groep na schooltijd activiteiten aan op allerlei gebieden: van sport tot cultuur, van natuur tot technologie, van samenwerken tot jongerenwerk.

Met drie basisscholen (JP Waale, Anne Frankschool en Daltonschool De Poorter), twee middelbare scholen (Omnia College en Vita College), de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties werken we samen aan een Rijke Schooldag. We maken als voorloper deel uit van het Programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.