Vreedzame school

Op een Vreedzame School leren de kinderen:
 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen
Hierboven ziet u de onderdelen die tijdens de lessen "De Vreedzame School" aan de orde komen. Elk onderdeel wordt in een apart blok behandeld.
Op De Poorter streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:
 • leerkrachten prettig werken
 • kinderen zich veilig voelen
 • kinderen zich gehoord en gezien voelen
 • iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander
 • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
 • de eigen kracht van kinderen benut wordt