Bij ons op school

Gebouw en plein

De Poorter zit in een gebouw waar twee basisscholen zijn, maar ook buitenschoolse opvang. Dat kan heel handig zijn. Leerlingen van de Poorter krijgen les in een modern gebouw dat er misschien van buiten groot uitziet, maar in de school is het overzichtelijk en sfeervol. Achter de school is een ruim speelplein waar veel wordt gevoetbald en touwtje gesprongen. Regelmatig komt Gorinchem beweegt hier om ook na schooltijd met de kinderen te sporten en spelen.

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Deze leerlingen zijn gekozen door hun klasgenoten. Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad brengen de vertegenwoordigers zelf punten in. Ook kunnen ze onderwerpen aansnijden die uit de klassen zijn gekomen. Het team kan aan de leerlingenraad advies vragen of vragen of ze ergens aan mee willen werken. Op Daltonschool De Poorter nemen we de leerlingenraad erg serieus.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders van onze kinderen zich bij school betrokken voelen. Ouderhulp hebben we nodig bij diverse activiteiten, zoals: TOPLessen, Spel- en Boekenplan, uitstapjes, enz. Elk schooljaar kunnen ouders zich inschrijven op activiteiten die in dat schooljaar gaan plaatsvinden. Ook willen we met ouders praten over alles dat met onze school te maken heeft. Behalve de oudergeleding van de MR hebben wij ook een ouderparticipatiegroep. In de ouderparticipatiegroep wisselen wij met ouders van gedachten over diverse zaken en kunnen ouders uiteraard ook zelf onderwerpen inbrengen.

SOP

Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra ondersteuning verder ontwikkeld.