Dalton

Onze lessen in alle klassen werken volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs:

Vrij en verantwoordelijk

De juf of meester bepaalt welke taken worden ingepland en welke leerdoelen behaald moeten worden. De kinderen hebben de vrijheid om de volgorde van hun taken te bepalen.Vrijheid betekent: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk. Wanneer ze daaraan toe zijn, zijn ze zelf verantwoordelijk voor het afmaken van alle taken voor het einde van de week. Als leerlingen een taak krijgen, waar ze de verantwoordelijkheid voor dragen, die ze zelf plannen en uitvoeren, vergroot dit de betrokkenheid en leren kinderen meer.Het plannen en organiseren van werk zijn vaardigheden die onze leerlingen goed kunnen gebruiken in het voortgezet onderwijs.

Zelfstandig

Na de klassikale uitleg van de leerkracht, gaan kinderen zelf aan de slag om de theorie te verwerken. Dit doen ze zelfstandig of in kleine groepjes. Zo worden ze gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken. Als dat niet lukt, springt de leerkracht in.

Samen

Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken onderdeel van ons lesprogramma. Kinderen leren omgaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. We hebben allemaal verschillende talenten, verschillende ideeën en verschillende meningen.Naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan. Zo leren we niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar.

Terug- en vooruitkijken

We kijken met de kinderen regelmatig terug én vooruit. Door regelmatig met de kinderen te praten over het werk en de aanpak daarvan, wordt de zelfstandigheid vergroot en stimuleren wij hen tot nóg doelmatiger werken. We praten dan over:

  • Hoe is het werk gegaan?
  • Is het werk begrepen?
  • Wat gaat al goed?
  • Wat is nog lastig?
  • Wat is nodig om zo goed mogelijk te leren?

Dit gebeurt vrijwel dagelijks. Daarnaast hebben we uitgebreidere coachgesprekken met onze leerlingen aan het begin en halverwege het schooljaar.

Wilt u meer weten over Daltononderwijs? Dan kunt u terecht bij de Daltonvereniging die elke vijf jaar ons daltononderwijs bekijkt en een nieuw certificaat uitreikt zolang wij aan hun voorwaarden voldoen. www.dalton.nl/daltononderwijs Of neem eens een kijkje in ons daltonboek.