VER

Op de Poorter kom je VER en daar zijn wij trots op. Alle leerkrachten, maar ook alle leerlingen weten dat VER staat voor veilig, eerlijk en rustig. En zo gedragen we ons ook op de Poorter. Elke dag dragen de leerlingen, het team en de ouders hun steentje bij aan het realiseren van VER.

Veilig

Onze school is een veilige plek. We werken elke dag met onze methode de Vreedzame school. Daarbij beschouwen we de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. Meer over de Vreedzame school leest u via deze link.Veilig staat ook voor herkenbaar onderwijs voor kinderen. Dalton is een manier van werken waarbij we van groep 1 t/m 8 in een doorgaande lijn werken. Dat is fijn voor onze leerlingen én voor onze ouders. Zij weten waar ze aan toe zijn en dat komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede.

Eerlijk

Eerlijk staat op De Poorter voor:

  • durven zeggen wat je vindt,
  • kunnen reflecteren op jezelf en je eigen gedrag,
  • verantwoordelijkheid nemen,
  • weten wat er van je verwacht wordt en wat je van anderen mag verwachten.

Rustig

In onze school is het altijd rustig en overzichtelijk. Dat is belangrijk omdat de kinderen zich zo kunnen concentreren. Voor ons is het ook fijn omdat we in een rustige school prettig kunnen werken. Elke dag! Bij ons op de Poorter is het rustig, maar niet stil. We vieren namelijk ook graag een feestje, bijvoorbeeld als een leerling jarig is.

Komt u gewoon eens kijken, dan kunt u het zelf zien. Maak een afspraak via (0183) 63 33 27 of info.depoorter@stichtingovo.nl.