Onze school

Daltonschool De Poorter

Ieder kind op de Poorter wordt goed voorbereid op zijn of haar toekomst. Want op de Poorter kom je VER: we zijn veilig, eerlijk en rustig.

We werken volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs en de methode de Vreedzame school.

Veilig en vreedzaam

Op de Poorter voelt iedereen zich veilig. Daar zorgen we samen voor. Want alleen als je je veilig voelt, kan je goed leren en durf je fouten te maken. Om de veiligheid te versterken hebben we mediatoren uit groep 7 en 8 die vanuit rust helpen bij conflicten op het schoolplein. Een prachtige rol voor deze leerlingen die daarvoor worden opgeleid. En een mooi voorbeeld van hoe kinderen zich samen kunnen inzetten om problemen op te lossen.

Meer weten over de Vreedzame school? Lees hier verder.

Daltonschool

De Poorter is een Daltonschool. Dat betekent dat we uitgaan van keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat onze leerlingen kunnen leren op hun eigen niveau en dat zij zelf voelen dat ze controle hebben over wat zij al kunnen en waar ze nog mee moeten oefenen.

Hoe dit werkt legt Lamar je graag uit in deze video:

Wilt u kennis komen maken?