oudersOp De Poorter vinden we ouders erg belangrijk. We willen graag weten wat ze van onze school vinden en welke ideeën ze hebben met betrekking tot onze school. Zonder de hulp van ouders kunnen veel activiteiten niet doorgaan: denk o.a. aan VIAL (groep 5 t/m 8), TopLessen (groepen 3 en 4), begeleiding bij uitstapjes, spel- en boekenplan (groepen 1 en 2), enz.
In de MR en de ouderparticipatiegroep zijn ouders ook onmisbaar.
Wij vinden het zeer prettig als ouders met vragen of problemen direct naar de leerkracht van hun kind toegaan. Op die manier kunnen we vragen snel  beantwoorden en problemen snel oplossen.